+47 908 76 605 oddgeir@sydenhjem.no

Informasjon

Kjøp av bolig

Det er viktig å være klar over at transaksjons-kostnadene for kjøper ved erverv av fast eiendom utgjør ca 13,5 % av kjøpesum i Spania.

Dette innbefatter IVA (10 % moms), evt. overføringsavgift ved overdragelse av brukt bolig, dokumentavgift og registrerings-avgift (2,5%), bruk av advokat, etc. (1%).

Driftsutgifter

Hvilke kostnader som påløper ved eie av bolig, vil naturligvis være svært individuelt. Fellesutgiftene er mye lavere i Spania enn det vi er vant til i Norge. Kostnader til strøm, vann, forsikring, felleskostnader og internett kan utgjøre ca kr 2000 – 3000 pr mnd. Utgiftene vil variere etter bruk og størrelse på eiendommen.

Finansiering

Det kan tilbys finansiering gjennom spansk bank eller gjennom DNB Luxemburg. Vi kan ordne med kontakt, anbefalinger og hjelp i prosessen.

Etter ditt eiendomskjøp slutter ikke våre tjenester. Det er viktige formaliteter som trengs å ordnes opp i, som avtaler til strøm, vann, internett og oppdatere forpliktelser på skatt. Vi kan også kontakte håndverkere for å gi mulighet til oppussing av ditt nye hjem, samt gi råd med andre praktiske gjøremål.

Vi ordner med formaliteter som:

  • Utenlands identifikasjonsnummer (NIE),
  • Åpning av spansk bankkonto
  • Forespørsel om banklån
  • Ordne med vann, strøm, gass og forsikringsavtaler

Dersom du i perioder med fravær ønsker det, kan vi leie ut og se etter din nye bolig. Gjennom vårt kontor i Guardamar, leier vi ut boligen din.

Vi hjelper med alt praktisk vedrørende utleie:

  • Booking – leieavtale
  • Nøkkeloppbevaring
  • Utvask etter utleie
  • Vask av sengetøy
  • Vi kan ha hånd om både korttidsutleie og langtidsutleie
Share This